/Theofan Popa, bir i Kishës dhe mbrojtës i ikonave – Intervistë me znj. Ana Popa, e bija e Theofan Popës.

Theofan Popa, bir i Kishës dhe mbrojtës i ikonave – Intervistë me znj. Ana Popa, e bija e Theofan Popës.

Theofan Popa, bir i Kishës dhe mbrojtës i ikonave. Intervistë me znj. Ana Popa, e bija e Theofan Popës. Prodhim i Radio “Ngjallja” Audio & Video: Anastas Moçi dhe Aleksandër Dimroçi

Montazhi: Anastas Moçi