/E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI – Përgatiti: Dhjakon Kristo

E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI – Përgatiti: Dhjakon Kristo

Speciale e ditës – E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI. Manastiri i Hirshëm “Shën Vlash”, Durrës Përgatiti për Radio “Ngjallja”, Dhjakon Kristo 15/Gusht/2023. Video* Jorgo Kobuzi