/Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse me Atë Thanas Tona – Maj 2023

Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse me Atë Thanas Tona – Maj 2023

Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse me Atë Thanas Tona – Maj 2023 Në Manastirin e Shën Marenës – fashtin Llëngë