/Shërbesa e Klerikëve Tanë – At Anesti Thimio

Shërbesa e Klerikëve Tanë – At Anesti Thimio

SHËRBESA E KLERIKËVE TANË me At Anesti Thimio Emision nga At Grigor Pelushi Tetor 2022