/Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse në Shqipëri – Me At Thanas Papa, Këmishtaj – Lushnje

Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse në Shqipëri – Me At Thanas Papa, Këmishtaj – Lushnje

SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE NË SHQIPËRI – ME AT THANAS PAPA, KËMISHTAJ – LUSHNJE. MITROPOLIA E HIRSHME E BERATIT. EMISION I RADIO NGJALLJA – MARS 2023. VIDEO DHE MONTAZH: ANTONIO POSHNJARI & Anastas MOÇI