/Atë Llazar Nushi: Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse

Atë Llazar Nushi: Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse

SHERBESA E KLERIKEVE TË KISHËS ORTHODHOKSE Atë Llazar Nushi Përgatitur: Atë Grigor Pelushi Aleksandër Dimroçi : Video – Dron Antonio Poshnjari : Video-Montazh Goriçaj – Lushnje 31 Dhjetor 2023