/Kisha e Hyjlindëses (kisha e Heremitëve), Prespë – At Aleks Themelko

Kisha e Hyjlindëses (kisha e Heremitëve), Prespë – At Aleks Themelko