/Shërbesa e Ajazmës për fillimin e Vitit të Ri Akademik 2022 – 2023 “Shën Vlash” Durrës 17.10.2022

Shërbesa e Ajazmës për fillimin e Vitit të Ri Akademik 2022 – 2023 “Shën Vlash” Durrës 17.10.2022

SHËRBESA E AJAZMËS PËR FILLIMIN E VITIT TË RI AKADEMIK 2022 – 2023 DEPARTAMENTI I TEOLOGJISË DHE KULTURËS NË KU “LOGOS” AKADEMIA TEOLOGJIKE “NGJALLJA E KRISHTIT “SHËN VLASH” DURRËS 17.10.2022