/Prag Krishtlindje në Durrës – Intervista e ditës me Atë Spiro Kostoli, teologët: Dhimitër Qosja, Theodhor Sadikja dhe katekistin Kostandin Beshiri. Intervistoi Aleksandër Dimroci, 21 Dhjetor 2021

Prag Krishtlindje në Durrës – Intervista e ditës me Atë Spiro Kostoli, teologët: Dhimitër Qosja, Theodhor Sadikja dhe katekistin Kostandin Beshiri. Intervistoi Aleksandër Dimroci, 21 Dhjetor 2021