/“Përse duhet të marrim pjesë të dielën në Kishë? Pse kishërohemi? – At Ilia Mazniku

“Përse duhet të marrim pjesë të dielën në Kishë? Pse kishërohemi? – At Ilia Mazniku

“Përse duhet të marrim pjesë të dielën në Kishë? Pse është e rëndësishme të kishërohemi? Intervista e ditës me At Ilia Maznikun nga At Grigor Pelushi Video Radio Ngjallja, 29.09.2022