/Pashkë – Shën Dhimitri” Mazhaj, Lushnje

Pashkë – Shën Dhimitri” Mazhaj, Lushnje