/Kronika e Ditës – E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI.

Kronika e Ditës – E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI.

Kronika e Ditës – E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI. Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë. Përgatiti për Radio “Ngjallja”, Dhjakon Johan Koroveshi 15/Gusht/2023.