/Kopështi “Frymë Dashurie” i Kishës Orthodhokse në qytetin e Lushnjes

Kopështi “Frymë Dashurie” i Kishës Orthodhokse në qytetin e Lushnjes

Intervista e ditës me përgjegjësen e kopështit “ Frymë Dashurie” në kompleksin e kishës Orthodhokse në qytetin e Lushnjes Znj. Ermira Dino. Intervistoi për Radio “Ngjallja” Aleksandër Dimroçi.