/Intervistë me Atë Arqile Doku – 30 vjet studime në Seminarin Teologjik “Ngjallja e Krishtit” Durrës

Intervistë me Atë Arqile Doku – 30 vjet studime në Seminarin Teologjik “Ngjallja e Krishtit” Durrës

 

Intervistë me Atë Arqile Doku. Në ambientet e Manastirit të Hirshëm të “Shën Vlashit” Durrës.

30 vjet studime në Seminarin Teologjik “Ngjallja e Krishtit” Durrës