/Hyrja E Perëndilindëses Në Tempull!

Hyrja E Perëndilindëses Në Tempull!

Emisioni i Pasdites nga Julia Pjetri –
Hyrja E Perëndilindëses Në Tempull!
Na ndiqni përmes valëve të Radio Ngjallja.

Emisionin mund ta dëgjoni në linkun e mëposhtëm: