/Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – Atë Sotir Toçi Intervistë e realizuar në Kishën e “Shën Gjergjit” Zavalinë, Elbasan Mitropolia e Hirshme e Shpatit, Librazhdit dhe Elbasanit Shkurt 2021 Muzika: Priftëresha Sevastiani Qako Sfond: Shkëlzen Doli

Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – Atë Sotir Toçi Intervistë e realizuar në Kishën e “Shën Gjergjit” Zavalinë, Elbasan Mitropolia e Hirshme e Shpatit, Librazhdit dhe Elbasanit Shkurt 2021 Muzika: Priftëresha Sevastiani Qako Sfond: Shkëlzen Doli