/Ana Baba, Kordinatore e Rinisë Orthodhokse pranë Kryepiskopatës Tema: “SFIDAT DHE BESIMI” Intervistoi: Nikolla Barkaj, gazetar i Radio Ngjallja 17 Shkurt 2021

Ana Baba, Kordinatore e Rinisë Orthodhokse pranë Kryepiskopatës Tema: “SFIDAT DHE BESIMI” Intervistoi: Nikolla Barkaj, gazetar i Radio Ngjallja 17 Shkurt 2021