/E Kremtja e Theofanisë – Kuptimi, Rëndësia dhe Mesazhet që përçon kjo e Kremte

E Kremtja e Theofanisë – Kuptimi, Rëndësia dhe Mesazhet që përçon kjo e Kremte

E KREMTJA E THEOFANISË. KUPTIMI, RËNDËSIA DHE MESAZHET QË PËRÇON KJO E KREMTE E MADHE ZOTËRORE. BEKIMI I MADH I UJIT. PËRSE DUHET TË FTOJMË PRIFTIN NË FILLIM TË ÇDO MUAJI PËR TË BEKUAR SHTËPITË TONA? INTERVISTË E RADIO NGJALLJA ME AT ILIA MAZNIKUN. JANAR 2023 VIDEO&MONTAZH: ANASTAS MOÇI