E DIELA E ETËRVE TË SHENJTË TË SINODIT…

E DIELA E ETËRVE TË SHENJTË TË SINODIT TË IV EKUMENIK (Titi 3:8-15) PEMË FRYTDHËNËSE “Le të mësojnë edhe tanët të jenë të parë për punë të mira për nevojat e domosdoshme, që të mos…