E DIELA E DAFINAVE – (Filipianët 4:4-9) –…

  “Butësia juaj le të njihet në të gjithë njerëzit” (v.5) Një nga nxitjet, që apostull Pavli u drejton të krishterëve të Filipëve, është se mirësia e tyre dhe thjeshtësia që i dallon, duhet të…

E Diela III E Kreshmëve (Heb. 4:14 –…

“Le t’i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim përdëllim dhe të gjejmë hir për ndihmë në kohë nevoje ” (v. 16) Është shumë ngushëllues, për të gjithë ne, vërtetimi i shën…

E DIELA II E KRESHMËVE ,(Heb. 1:10 –…

“Prandaj duhet ne më tepër t’ua vëmë veshin atyre që dëgjuam, se mos shkasim ndonjëherë” (v. 1) Domosdoshmërinë e lutjes paraqet, në pjesën e sotme të apostullit, shën Pavli. Sigurisht, në hapësirën e jetës sonë…