E DIELA E ETËRVE TË SHENJTË TË SINODIT…

E DIELA E ETËRVE TË SHENJTË TË SINODIT TË IV EKUMENIK (Titi 3:8-15) PEMË FRYTDHËNËSE “Le të mësojnë edhe tanët të jenë të parë për punë të mira për nevojat e domosdoshme, që të mos…

E Diela e të Paralizuarit- Të Mbushur me…

https://youtu.be/4bEYDgWMn50 “I dolën përpara gjithë gratë e veja duke qarë e duke treguar tunikat e rrobat, të cilat i bënte Sorkadhja, kur ishte bashkë me to” (v. 39) Është prekës tregimi i Apostullit të sotëm.…

E Diela e Miroprurëseve (Vep. 6:1-7) – Burra…

https://youtu.be/pqnCTbC_t10  E DIELA E MIROPRURËSEVE (Vep. 6:1-7) BURRA TË MBUSHUR ME FRYMË “Mendohuni pra, o vëllezër, e zgjidhni prej jush shtatë burra me dëshmi të mirë e të mbushur me Shpirt të Shenjtë e me…

E diela e Thomait – Mrekulli atëherë dhe…

“Me anën e duarve të Apostujve bëheshin shumë shenja e çudira në mes të popullit” (v.12) https://youtu.be/Xmbk1NbuDBQ I Dikur, duke mësuar judenjtë, Zoti, u thoshte: “Ai që më beson mua, do të bëjë edhe ai…