/Aspekte të Artit Bizantin në Shqipëri, shek. VII-XV – Punoi: MSc. Justina Gjoka

Aspekte të Artit Bizantin në Shqipëri, shek. VII-XV – Punoi: MSc. Justina Gjoka

Nga mbrojtja e temës së Diplomës të studentëve të Masterit Shkencor në Turizëm Religjioz, Kolegji Universitar Logos. Fakulteti i Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor Departamenti i Theologjisë dhe Kulturës. Tema: Aspekte të Artit Bizantin në Shqipëri, shek. VII-XV Punoi: MSc. Justina Gjoka

Profesori mbikëqyrës: Dr. Thoma Shkira 15 Korrik 2023 Video: Lajers Moci & Jorgo Kobuzi