/Tre Hierarkët – modele dhe shembuj të përkryer për të krishterët- temë e mbajtur nga Miron Çako

Tre Hierarkët – modele dhe shembuj të përkryer për të krishterët- temë e mbajtur nga Miron Çako

TRE HIERARKËT – MODELE DHE SHEMBUJ TË PËRKRYER PËR TË KRISHTERËT. TEMË E MBAJTUR NGA MIRON ÇAKO, PËRGJEGJËS I ZYRËS SË KATEKIZMIT PRANË KRYEPISKOPATËS. 29 JANAR 2023 SALLA E RINISË PRANË KATEDRALES “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË.