/Himnologjia e Krishterë dhe Tropari i Kasianisë – Nga Atë Emiliano Lito

Himnologjia e Krishterë dhe Tropari i Kasianisë – Nga Atë Emiliano Lito

Himnologjia e Krishtere dhe Tropari i Kasianise – Nga Atë Emiliano Lito Klerik i Mitropolisë së hirshme të Gjirokastrës. Radio Ngjallja Prill 2024