/Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – At Sotir Prifti Kisha e “Shën Nikollës” Poro, Vlorë

Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – At Sotir Prifti Kisha e “Shën Nikollës” Poro, Vlorë