/Shën Harallambi – Predikim nga Kisha e Ungjillizimit, Tiranë – Atë Harallamb Gjoka 10 Shkurt 2021

Shën Harallambi – Predikim nga Kisha e Ungjillizimit, Tiranë – Atë Harallamb Gjoka 10 Shkurt 2021