/Predikim mbi të Kremten e Shën Athanasit dhe Shën Kirilit – Arkimandrit Anastas Mamaj “Kisha e Ungjillëzimit” Tiranë 18 Janar 2021 Foto: Kisha e “Shën Athanasit” Selenicë, Vlorë

Predikim mbi të Kremten e Shën Athanasit dhe Shën Kirilit – Arkimandrit Anastas Mamaj “Kisha e Ungjillëzimit” Tiranë 18 Janar 2021 Foto: Kisha e “Shën Athanasit” Selenicë, Vlorë