/Shën Sofia dhe bijat e saj Besa, Shpresa dhe Dashuria! “Nëse bijat e vogla të Shën Sofisë u martirizuan, sepse pohuan Krishtin si Birin e Perëndisë, sot ne të paktën të jemi besnik në gjëra të vogla: të mbajmë me besim kryqin në qafë, ta bejmë shenjën e kryqit, të shkojmë të dielën në Kishë dhe të kishërohemi, të bëjmë lëmoshë,…..; sepse nëse do të mbetemi besnik në këto të vogla, do të mund të jemi besnik në gjëra edhe më të mëdha.”

Shën Sofia dhe bijat e saj Besa, Shpresa dhe Dashuria! “Nëse bijat e vogla të Shën Sofisë u martirizuan, sepse pohuan Krishtin si Birin e Perëndisë, sot ne të paktën të jemi besnik në gjëra të vogla: të mbajmë me besim kryqin në qafë, ta bejmë shenjën e kryqit, të shkojmë të dielën në Kishë dhe të kishërohemi, të bëjmë lëmoshë,…..; sepse nëse do të mbetemi besnik në këto të vogla, do të mund të jemi besnik në gjëra edhe më të mëdha.”