/Mbi të Kremten e Dëshmorit të madh Pandeleimoni – Predikim nga Arkimandrit Kozma Prifti Kisha “Ungjillëzimit”, Tiranë 27 Korrik 2021

Mbi të Kremten e Dëshmorit të madh Pandeleimoni – Predikim nga Arkimandrit Kozma Prifti Kisha “Ungjillëzimit”, Tiranë 27 Korrik 2021