/Roli i Zonjës Hyjlindëses Mari në shpëtimin tonë – Theodhor Peci.

Roli i Zonjës Hyjlindëses Mari në shpëtimin tonë – Theodhor Peci.

Roli i Zonjës Hyjlindëses Mari në shpëtimin tonë – Theodhor Peci, drejtues i shkollës së Muzikës Bizantine. Kampi i tretë i djemve në manastirin e hirshëm të “Shën Theodhorëve” Dhërmi. 21 Gusht 2023 Video dhe Audio: Lajers Moçi dhe Jorgo Kobuzi Dron Video: Jorgo Kobuzi