/Pamje të Radio Ngjallja nga dorëzimi në gradën e Dhjakonit të z. Emanuel Shallo në Kishën Katedrale “Ngjallja e Krishtit” nga Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, z. Anastas 28 Shkurt 2021

Pamje të Radio Ngjallja nga dorëzimi në gradën e Dhjakonit të z. Emanuel Shallo në Kishën Katedrale “Ngjallja e Krishtit” nga Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, z. Anastas 28 Shkurt 2021