/Lubonja dhe Kishat e saj. – Intervistë e Radio Ngjallja me Pr. Asc. Dr. Edmond Hoxha

Lubonja dhe Kishat e saj. – Intervistë e Radio Ngjallja me Pr. Asc. Dr. Edmond Hoxha

Intervistë e Radio Ngjallja me Pr. Asc. Dr. Edmond Hoxha Lubonja dhe Kishat e saj. Pasuritë që mbart Fshati Lubonjë i Korçës. Kisha e Shën Marisë, kalaja e Lubonjës. Historia dhe traditat e këtij fshati të panjohur. Korrik 2023