/Koncert Krishtlindje! Përgatitur nga Shkolla “Protagonistët” me pjesëmarrjen e Kryepiskopit Anastas

Koncert Krishtlindje! Përgatitur nga Shkolla “Protagonistët” me pjesëmarrjen e Kryepiskopit Anastas

Koncert Krishtlindje! Përgatitur nga Shkolla “Protagonistët” Me pjesmarrjen e Kryepiskopit Anastas 22/12/2022

Video e realizuar nga Radio “Ngjallja” Audio dhe Video: Jorgo Kobuzi Montazhi: Anastas Moçi