† ANASTASI – Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe…

𝐋𝐮𝐭𝐣𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐩𝐚𝐪𝐞 – 𝐊𝐮𝐬𝐡𝐭𝐞𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐩𝐫𝐚𝐤𝐞 “Ti, që je Perëndi i paqes dhe Atë i dhembshur, na dërgove Engjëllin e Këshillit tënd të madh, që na dhuron paqe...”. (Zbritësoret e së kremtes së Krishtlindjes) Dëshira…