/Foto nga Kremtimi i Ujit të Bekuar (Theofanisë) në Mitropolinë e Shenjtë të Korçës

Foto nga Kremtimi i Ujit të Bekuar (Theofanisë) në Mitropolinë e Shenjtë të Korçës