/Foto nga kremtimi i ditës, fjetja e shën Joan Theologut.

Foto nga kremtimi i ditës, fjetja e shën Joan Theologut.

Foto nga kremtimi i ditës, fjetja e shën Joan Theologut. Në këtë ditë kremton emrin Mitropoliti i Korçës Imzot Joani. Bashkëmeshuan në këtë të kremte edhe Mitropoliti i Siatistës Hirësia e Tij Athanasi, dhe Mitropoliti i Kosturit Hirësia e Tij Kaliniku.
Kisha katedrale “Ngjallja e Krishtit” Korçë, 26.09.2022