/Fëmijë Dëshmorë – Shën Neaniski, feston në Kishën tonë në 10 Qershor Emision i përgatitur nga Shkolla “Frymë Dashurie” Gjirokastër Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës

Fëmijë Dëshmorë – Shën Neaniski, feston në Kishën tonë në 10 Qershor Emision i përgatitur nga Shkolla “Frymë Dashurie” Gjirokastër Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës