/Kronika e Ditës : Ditë e Veçantë në Mitropolinë e Hirshme të Gjirokastrës

Kronika e Ditës : Ditë e Veçantë në Mitropolinë e Hirshme të Gjirokastrës

KRONIKA E DITES
Ditë e veçantë në Mitropolinë e Hirshme të Gjirokastrës.
1. Kujtimi i Mbledhjes së Shenjtorëve të Mitropolisë së Gjirokastrës.
2. 17 – vjetori i Fronëzimit të Hirësi Dhimitrit si Mitropolit i Gjirokastrës.
3.Dorëzimi në dhjakoni i z. Pandeli Zeneli.
Kronika u përgatit nga At Grigor Pelushi
Video: Lajers Moçi
Dron: Aleksandër Dimroçi
Gjirokastër, 3 Dhjetor 2023