/Enoria e Shën Prokopi kontribuon për nismat e kishës sonë

Enoria e Shën Prokopi kontribuon për nismat e kishës sonë

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME PËR MBËSHTETJEN QË ENORIA E SHËN PROKOPIT OFRON PËR NISMAT E KISHËS SONË