/E DIELA PARA LARTËSIMIT (Joani 3:13-17) DASHURIA E PERËNDISË PËR BOTËN MITROPOLITI I BERATIT HIRËSI IGNATI LEXON LLUKA KOJANI – STUDENT NË KU “LOGOS” DEGA: TEOLOGJI SOCIALE

E DIELA PARA LARTËSIMIT (Joani 3:13-17) DASHURIA E PERËNDISË PËR BOTËN MITROPOLITI I BERATIT HIRËSI IGNATI LEXON LLUKA KOJANI – STUDENT NË KU “LOGOS” DEGA: TEOLOGJI SOCIALE