/E Diela – Dita e Zotit – Temë e Mbajtur nga Atë Vangjel Sotiri

E Diela – Dita e Zotit – Temë e Mbajtur nga Atë Vangjel Sotiri

E DIELA – DITA E ZOTIT RËNDËSIA E PJESËMARRJES AKTIVE NË KISHË TEMË E MBAJTUR NGA ATË VANGJEL SOTIRI NË MANASTIRIN E HIRSHËM TË “FJETJES SË HYJLINDËSES MARI” NË BOBOSHTICË. KORRIK 2023