Kronika e ditës – E Kremtja e Shën…

https://youtu.be/mv46PWMN2DI?si=ZGHgn1LQnSLSnMix Kronika e ditës - E Kremtja e Shën Anastas Persianit. Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë. Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo Për çdo besimtar të kishës sonë dita e emrit është më e shënuara, e…

Speciale e ditës – E Diela Pas Theofanisë…

https://youtu.be/gEYOAlOUpxc?si=UGncChPn6ljYV6mv Speciale e ditës - E Diela Pas Theofanisë (Ujit të Bekuar). Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo Ktedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë Video* Jorgo Kobuzi 14 Janar 2024

Speciale e ditës – Shën Vasili i Madh…

https://youtu.be/WNhx4ZXGHKE?si=YfNNzeUgPXxSggvO Speciale e ditës - Shën Vasili i Madh dhe Rrethprerja e zotit tonë Jisu Krisht. Katedralja "Ngjallja e Krishtit", Tiranë Përgatiti për Radio "Ngjallja"Dhjakon Kristo Video: Lajers Moçi 01 Janar 2024

Speciale e ditës – E Diela XI Llukait…

https://youtu.be/skEh6IVW-6s?si=s4XfozpEmsPz_hJE Speciale e ditës - E Diela XI Llukait (E Paraetërve) Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 17 Dhjetor 2023