/Kronika e ditës – Kremtimi i Ujit të Bekuar në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë.

Kronika e ditës – Kremtimi i Ujit të Bekuar në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë.

Kronika e ditës – Kremtimi i Ujit të Bekuar në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 06 Janar 2024 Video* Jorgo Kobuzi