/Boboshtica – Vendi i Kishave të Hershme dhe Traditave Orthodhokse.

Boboshtica – Vendi i Kishave të Hershme dhe Traditave Orthodhokse.

BOBOSHTICA – VENDI I KISHAVE TË HERSHME DHE TRADITAVE ORTHODHOKSE. ME HISTORIANIN THEMISTOKLI BAMBULLA. PRODHIM I RADIO NGJALLJA. GUSHT 2023 VIDEO DHE MONTAZH: LAJERS MOÇI