Ngjallja në Natyrë! Varri Bosh! Pashkë 2020

Ngjallja në Natyrë! Dimri ka kaluar! Bora ka shkrirë, dhe kopshtari krasit pemët dhe vreshtin e tij për prodhimin tjetër. Natyra gëzueshëm thërret: Ndalo, vështro dhe dëgjo sepse erdhi pranvera! Po është një ngjallje e…