/Kremtimi i Pashkës 2020 në kushte izolimi! “Sivjet nuk do të mund ta transmetojmë dritën e Ngjalljes, nga njëra llambadhë te tjetra. Le të transmetojmë dritën e shpresës dhe të mospasjes frikë që na fal Krishti nga njëra zemër te tjetra! Krishti u Ngjall”! Kryepiskopi Anastas – Urimi paskal, 2020! Asnjë pengesë fizike nuk mundet të ndalojë dritën e Krishtit të Ngjallur në ditën e Pashkës! Ju falenderojmë të gjithëve për videot dhe fotot e dërguara tek faqja e Radio “Ngjallja”! Nuk do të na braktisë Perëndia!

Kremtimi i Pashkës 2020 në kushte izolimi! “Sivjet nuk do të mund ta transmetojmë dritën e Ngjalljes, nga njëra llambadhë te tjetra. Le të transmetojmë dritën e shpresës dhe të mospasjes frikë që na fal Krishti nga njëra zemër te tjetra! Krishti u Ngjall”! Kryepiskopi Anastas – Urimi paskal, 2020! Asnjë pengesë fizike nuk mundet të ndalojë dritën e Krishtit të Ngjallur në ditën e Pashkës! Ju falenderojmë të gjithëve për videot dhe fotot e dërguara tek faqja e Radio “Ngjallja”! Nuk do të na braktisë Perëndia!