/Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – At Emanuel Lusha Kisha e “Shën Gjerasimit dhe Gjithë Shenjtorëve” Kombinat, Tiranë

Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – At Emanuel Lusha Kisha e “Shën Gjerasimit dhe Gjithë Shenjtorëve” Kombinat, Tiranë