/“SHËRBESA E KLERIKËVE TANË” AT EMILIANO LITO MITROPOLIA E SHENJTË E GJIROKASTRËS

“SHËRBESA E KLERIKËVE TANË” AT EMILIANO LITO MITROPOLIA E SHENJTË E GJIROKASTRËS