/“Sepse Perëndia aq e deshi botën, sa dha Birin e tij të vetëm lindurin, që të mos humbasë kushdo që t’i besojë atij, po të ketë jetë të përjetshme”. E DIELA PARA LARTESIMIT TE KRYQIT – PREDIKIM NGA AT ALEKS NDONI

“Sepse Perëndia aq e deshi botën, sa dha Birin e tij të vetëm lindurin, që të mos humbasë kushdo që t’i besojë atij, po të ketë jetë të përjetshme”. E DIELA PARA LARTESIMIT TE KRYQIT – PREDIKIM NGA AT ALEKS NDONI