/KRISHTLINDJE 2023 NË KATEDRALEN “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË

KRISHTLINDJE 2023 NË KATEDRALEN “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË

Momente nga Liturgjia Hyjnore kryesuar nga Forlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasi në bashkëmeshim me Mitropolitin e Amantias, Hirësi Nathanaeli dhe Episkopin e Bylisit, Hirësi Asti.
Bashkëmeshuan dhe klerikë të Kryepiskopatës së Hirshme, Tiranë.
Me pjesëmarrjen e Korit bizantin të psaltëve “Shën Joan Kukuzeli”
PËR SHUMË VJET!