/Predikim i Fortlumturisë së tij Kryepiskopit Anastas mbi të kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari

Predikim i Fortlumturisë së tij Kryepiskopit Anastas mbi të kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari

“Mesazh optimizmi” – Predikim i Fortlumturisë së tij Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit edhe i Gjithë Shqipërisë Anastasi mbi të kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari Lexon: Kryedhjakon Spiro Topanxha Katedralja:Ngjalllja e Krishtit” Tiranë –  15/08/222